МАНАС ААЛАМЫНА САЯКАТ

Манас эпосуна байланыштуу тарыхый-маданий жана уламыш жерлерге саякаттоо

Кыргызстандын аймагында жайгашкан Манас эпосуна байланыштуу тарыхый-маданий жана уламыш эстеликтерге ар кандай мөөнөттөгү тураларды сунуштайбыз.

Багыттар

Аталышы Жайгашкан жери
Этнокомплекс «Манас айылы» Бишкек шаары
Манас Ордо улуттук комплекси Талас облусу
Каныкей апанын булагы Талас облусу
Манастын желеси Талас облусу
Айчүрөк апанын чынар тереги Талас облусу
Семетейдин кайып болгон жери Талас облусу
Аккуланын изи Чүй облусу
Жолойдун оттук ташы Чүй облусу
Манастын ташы Ысык көл облусу
Кырк чоронун ордосу Нарын облусу
Манастын үңкүрү Нарын облусу
Кырк чоронун күмбөзү Нарын облусу
Манастын чакмак ташы Нарын облусу
Манастын таш тулгасы Нарын облусу
Каныкейдин үңкүрү Нарын облусу
Акыр таш Жалал-абад облусу
Баймак таш Жалал-абад облусу
Манастын кайрак ташы Жалал-абад облусу
Манас үңкүрү Жалал-абад облусу
Коңурбай жайлоо Жалал-абад облусу
Ак-Башат Ош облусу
Кырк-Манас Ош облусу
Манастын найзасы Ош облусу
Аккуланын булагы Ош облусу
Манастын ажыдаар өлтүргөн жери Ош облусу
Кыз Сайкал мазары Ош облусу

Турлардын мөөнөтү 

1 күндүк 

3 күндүк

7 күндүк

10 күндүк