Author page: adip-log

Каратегиндеги «Манастын кабыры»

Тажикстандын кыргыздар отурукташкан Жерге-Тал (азыркы Лакшы) районунда Манастын ысымына байланышкан бир нече топонимикалык тарыхый аталыштар бар. Кыргызстандын илимпоздору булар боюнча археологиялык жана…