Кызыктуу макалалар

“МАНАС” ЭПОСУ: МЕЗГИЛ, ТАРЫХ ЖАНА ИЛИМ” аттуу Республикалык илимий-практикалык конференция болуп өттү

“МАНАС” ЭПОСУ: МЕЗГИЛ, ТАРЫХ ЖАНА ИЛИМ” аттуу Республикалык илимий-практикалык конференция болуп өттү   2022-жылдын 2-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын кичи залында,…

Каратегиндеги «Манастын кабыры»

Тажикстандын кыргыздар отурукташкан Жерге-Тал (азыркы Лакшы) районунда Манастын ысымына байланышкан бир нече топонимикалык тарыхый аталыштар бар. Кыргызстандын илимпоздору булар боюнча археологиялык жана…

Кыргызстан тууралуу

  Кыргызстандын кыскача тарыхы Кыргыз элинин байыртадан азыркыга чейинки тарыхый баскан жолунун баяны. Мында кыргыздарга жуурулушкан этностук топтор жана кыргыздардан башка этносторго…