Мыкты Тандоо

Кыргызстан тууралуу

  Кыргызстандын кыскача тарыхы Кыргыз элинин байыртадан азыркыга чейинки тарыхый баскан жолунун баяны. Мында кыргыздарга жуурулушкан этностук топтор жана кыргыздардан башка этносторго…